સુદામા ડેરી પોરબંદરમાં ભરતી

0
1

Milk, which is needed as soon as you wake up in the morning, provides daily bread to many people. Dairy industry in the state is growing day by day. Even in small town like Porbandar co-operative milk producer society is running.Porbandar district government milk producer union named as “Sudama Dairy” has advertised for recruitment.

સુદામા ડેરી ભરતી

જાહેરાત કરનારસુદામા ડેરી પોરબંદર
પોસ્ટ નું નામઆસીસ્ટન્ટ મેનેજર
ફોર્મ પ્રક્રિયાઓફલાઈન
ઉમર મર્યાદા35 વર્ષ
નોકરી પ્રકારકરાર આધારિત

પોસ્ટ નું નામ

  • આસીસ્ટન્ટ મેનેજર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે નીચે આપેલ સત્તાવાર નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા:-

  • 35 વર્ષ ની ઉમર મર્યાદા રાખવામાં આવી છે.

નોકરી સ્થળ

  • પોરબંદર

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાતઅહી જુઓ
હોમપેજઅહી જુઓ