આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી 2022

0
1

This is a piece of good news for the youth who are looking for jobs in the National Health Mission in Gujarat, National Health Mission Gujarat has recruited the vacancies of Community Health Officer and Medical Officer.

NHM Recruitment Gandhinagar

What is the qualification required for NHM Gujarat Recruitment? Eligibility Criteria Educational Qualification Salary Candidates Fee Exam and Selection Process Application Form Date and Last Date to Apply Online How to get selected in NHM Gujarat Written Exam or Interview When Admit Card will be issued.

NHM ભરતી ગાંધીનગર

જાહેરાતનેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર
પોસ્ટમેડિકલ ઓફિસર, ANM/FHW અને ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ
શૈક્ષણિક લાયકાતપોસ્ટ મુજબ
કુલ જગ્યાઓ03

પોસ્ટ નું નામ

  • મેડિકલ ઓફિસર,
  • ANM/FHW
  • ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ

કુલ જગ્યાઓ

  • કુલ ૩ જગ્યાઓ પર ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • સતાવાર જાહેરાત માં આપેલ છે

અંતિમ તારીખ

  • (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ:-09-2022)
  • જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 07 દિવસની અંદર અરજી કરવાની રહેશે.

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાતઅહી જુઓ
હોમપેજઅહી જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here