મદદનીશ અને સ્ટેનો પોસ્ટ માટે GIPCL ભરતી 2022

ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડે વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ માટે અખબારોમાં ટૂંકી જાહેરાતો પ્રકાશિત કરી છે. GIPCL ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે વ્યાવસાયિક ઉમેદવારો પાસેથી ઑફલાઇન અરજી આમંત્રિત કરે છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ પહેલા તેમની અરજી મોકલી શકે છે.

GIPCL ભરતી 2022

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ
સૂચના નં.
પોસ્ટ02
ખાલી જગ્યાઓમદદનીશ અને સ્ટેનો
જોબ સ્થાનવડોદરા
જોબનો પ્રકારગુજરાત રાજ્ય નોકરીઓ
એપ્લિકેશન મોડઑફલાઇન

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

  • છેલ્લી તારીખ: 17-9-2022

GIPCL ખાલી જગ્યા 2022 વિગતો

પોસ્ટનું નામલાયકાત
લાયકાતસ્નાતક
અંગ્રેજી શોર્ટહેન્ડ 100 WPM અને ટાઇપિંગ સ્પીડ 40 WPM સાથે
ઓછામાં ઓછા 15 વર્ષનો અનુભવ
ઉંમર મર્યાદા: 50 વર્ષ
સ્ટેનોઅંગ્રેજી શોર્ટહેન્ડ 80 WPM અને ટાઇપિંગ સ્પીડ 40 WPM સાથે
ઓછામાં ઓછા 12 વર્ષનો અનુભવ
ઉંમર મર્યાદા: 45 વર્ષ

પગારધોરણ

  • પગારધોરણ ઉદ્યોગની સમકક્ષ હશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઈન્ટરવ્યુ

અરજી ફી

  • કોઈ અરજી ફી નથી.

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચેની લિંક પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
  • નોંધ: અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

GIPCL ભરતી 2022 ઓનલાઇન અરજી કરોઅહીં તપાસો
પોસ્ટની વિગતોઅહીં તપાસો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં તપાસો