જનરલ હોસ્પિટલ નડિયાદ ભરતી 2022

જનરલ હોસ્પિટલ, નડિયાદ એ વિવિધ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. તેઓ 11 મહિનાના કરારના આધારે ભરતી કરી રહ્યા છે. જનરલ હોસ્પિટલ નડિયાદની આ ભરતી માટે ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં ભાગ લઈ શકે છે. તમામ જરૂરી માહિતી નીચે આપેલ છે.

જનરલ હોસ્પિટલ નડિયાદ ભરતી 2022

નોકરી ભરતી બોર્ડજનરલ હોસ્પિટલ, નડિયાદ
સૂચના નંબર
પોસ્ટમેડિકલ ઓફિસર
ખાલી જગ્યાઓ01
જોબ લોકેશનનડિયાદ
જોબ પ્રકારકોન્ટ્રેક્ટ બેઝિસ
એપ્લિકેશન મોડઇન્ટરવ્યૂ
પગારરૂ. 72000/-
જોબ કેટેગરીહોસ્પિટલની નોકરીઓ
યોગ્યતાના માપદંડMBBS
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ11-10-2022 10:30 થી 11:30 વાગ્યે
પસંદગી પ્રક્રિયાઈન્ટરવ્યુ
અરજી ફીકોઈ અરજી ફી નથી.

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો મૂળ અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
  • સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ

નોંધ: અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

  • સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ કરો.