ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી સુરત ભરતી 2022 FHW/ ડૉક્ટરની ખાલી જગ્યા

0
1

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી સુરત, નેશનલ હેલ્થ સોસાયટીએ અખબારમાં ઇન્ટરવ્યુની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. DHS સુરત એ પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજી મંગાવી છે. સુરત જિલ્લાના જોબ સીકર્સ છેલ્લી તારીખ પહેલા તેમની અરજી સબમિટ કરી શકે છે.

DHS સુરત ભરતી 2022

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડજીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી સુરત
સૂચના નં.
પોસ્ટવિવિધ
ખાલી જગ્યાઓ11
જોબ સ્થાનસુરત
જોબનો પ્રકારDHS નોકરીઓ
એપ્લિકેશન મોડઈન્ટરવ્યુ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

જાહેરાત તારીખ31-8-2022
શરૂઆતની તારીખ1-9-2022
છેલ્લી તારીખ7-9-2022
હાર્ડ કોપી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ14-9-2022

સુરત જોબ વેકેન્સી 2022 વિગતો

  • ડૉક્ટર: 6 પોસ્ટ્સ
  • ફાર્માસિસ્ટ: 04 પોસ્ટ્સ
  • FHW: 01 પોસ્ટ્સ

યોગ્યતાના માપદંડ

ઉંમર મર્યાદા

  • 18 થી 40 વર્ષ
ડોક્ટરBAMS/ BHMS
ગુજરાત આયુર્વેદિક/હોમીયોપેથી કાઉન્સેલિંગ રજીસ્ટ્રેશન
CCC પ્રમાણપત્ર
ફાર્માસિસ્ટડિપ્લોમા/બી.ફાર્મા
ગુજરાત ફાર્મસી કાઉન્સેલિંગ રજીસ્ટ્રેશન
CCC પ્રમાણપત્ર
FHWFHW કોર્સ
ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સેલિંગ રજીસ્ટ્રેશન
CCC પ્રમાણપત્ર

પગાર

  • ડોક્ટરઃ રૂ. 25000/-
  • ફાર્માસિસ્ટ: રૂ. 13000/-
  • FHW: રૂ. 12500/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઈન્ટરવ્યુ

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો મૂળ અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
  • સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ

નોંધ: અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર જાહેરાતડાઉનલોડ કરો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here