આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર પોસ્ટ 2022 માટે RNSB ભરતી

0
3

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ (RNSB)માં આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજરની પોસ્ટ 2022 માટે ભરતી

પોસ્ટનું નામ

  • આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર

શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ

  • 31-08-2022

જાહેરાત અને ઓનલાઈન અરજી: અહીં ક્લિક કરો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here